För ett effektivt byggande i trä och ett hållbart samhälle.

Tillverka i trä vill genom effektivt byggande i trä minska utsläppen av Co2 från byggsektorn, främja innovation och skapa tillväxt hos medverkande företag. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid.

Nyheter

Event