Intresset för att bygga och designa i trä är stort, både nationellt och regionalt. I projektet Tillverka i trä ska nya möjligheter inom industriell produktion i trä lyftas fram. Och det finns ett stort intresse bland företagen att vara med.

Tillverka i trä har just tagit sig ur startgroparna och flera aktiviteter är på gång. Under mars arrangerades den första nätverksträffen där 25 deltagare från ett tiotal företag deltog, plus representanter från Högskolan Väst, Innovatum Science Park och Stenebyskolan. Huvudsyftet var att vaska fram de behov och lösningar som företagen vill arbeta med inom projektets första månader.

Resultatet blev flera skarpa aktiviteter inom bland annat prefab. Här kommer de deltagande företagen att testbygga en fönstermodul med hjälp av automatiserade moment, samt titta på smarta lösningar för projicering med laser, informationsflöden och logistik. Ett par examensarbeten via Högskolan Väst och Chalmers ska också genomföras.

– Nu är vi igång med de företag som främst inriktar sig mot trähusbyggnation och det känns väldigt roligt. Att bygga i trä är hett. Och det märktes tydligt när vi höll vår workshop att det finns ett stort engagemang bland deltagarna, berättar Bo-Göran Bernheim från Innovatum Science Park som är projektledare för Tillverka i trä.

Han berättar också att det parallellt med trähusgruppen pågår ett intensivt arbete med att få med företag som jobbar med trä inom inredning, möbler och design. Här handlar det om att ge dessa företag stöd i den tidiga, kreativa fasen i deras designprocess.

– Här vill vi uppmana intresserade företag att höra av sig till oss. Inom den här delen av projektet kommer vi att kartlägga företagens behov, möjligheter och hinder för hållbar cirkulär affärsutveckling, och även titta på teknik- och processfrågor för bland annat automatisering och digitalisering.