Det känns fantastiskt kul att ha en så kompetent och välrepresenterad styrgrupp. Deras uppgift blir att hjälpa till att forma färdplanen framåt, för att få ut det bästa möjliga av projektets mål och syfte.