Hör Deromes Maria Caverö och Frank Beno berätta om deras tro på utveckling inom träbyggbranschen, och hur Tillverka i trä kan bli en språngbräda för framtiden.

Stort tack till Derome i Anneberg för att vi fick vara med och filma i deras miljöer under en av våra nätverksträffar!