– Det är roligt när vi kan möta branschföreträdare och bygga kontakter för framtiden, säger Bo-Göran Bernheim, projektledare för Tillverka i Trä.

Svensk trähusindustri producerar monteringsfärdiga trähus för 10 miljarder kronor och har 5 000 anställda!