Deltagarna fick lyssna på inspirerande föredrag om hållbart skogsbruk, träslagens för- och nackdelar, digital design och designdrivna innovationsprojekt i trä.

– En helt fantastisk dag, där det blev tydligt att alla deltagare har en stark vilja att arbeta hållbart och med automation och digitalisering som verktyg, säger Ingrid Backman projektledare för Stenebys del i Tillverka i trä.

Nästa steg är att starta ett antal projekt utifrån deltagarnas behov och idéer samt skapa ett aktivt nätverk. Här ska de resurser och kompetenser som finns inom automation och digitalisering vävas in. Samtidigt ska en kartläggning göras för hur en test- och demomiljö i Steneby kan byggas upp. Vi ser fram emot att följa arbetet och berätta mer om det framöver!