Den röda tråden i filmen handlar om att lyfta fram att vi i vår region tänker nytt och hållbart kring trä. Vi har träråvaran och den industriella kompetensen och vi kan samarbeta. Och allt detta är vi med rätta stolta över!

Filmen har tagits fram på initiativ av Position Väst, Svinesundskommittén, Fyrbodals kommunalförbund och Östfolds fylkeskomune genom satsningen Rethinking Wood,och i nära samarbete med Innovatum, IUC Väst och Stenebyskolan.

Innehållet kopplar direkt till det Innovatumledda projektet Tillverka i trä. I ett par klipp i filmen syns miljöer från Produktionstekniskt centrum, där Högskolan Väst tittar på lösningar för en fönstermodul. Detta är platsen för en av test- och demomiljöerna som skapas inom projektet. I flera andra scener syns miljöer från Steneby som också är en viktig part, och där ytterligare en test- och demomiljö inriktad mot design och inredning kommer att byggas upp.