Vad gör Tillverka i Trä under Möbelriksdagen?

— Vi kommer att hålla föredrag och presentera Tillverka i trä. Det är organisationen Svenskt trä som har bjudit in oss att medverka på deras seminarium. De är intresserade av nätverket kring Tillverka i trä och vill lyfta fram projektet som ett viktigt initiativ. Även Torsten Hild är på plats för att berätta om Stenebyskolan HDK Valand. Under eventet kommer vi också att ha en diskussion om behov, möjligheter och hinder inför att bygga upp en test- och demomiljö och ett kunskapscentrum kopplat till Innovatum och Stenebymiljön.

Vad hoppas du att medverkan på konferensen leder till?

— Under Möbelriksdagen samlas möbeltillverkare, designers, arkitekter, underleverantörer och en mängd föreläsare med olika bakgrunder. Vi hoppas att vi kan engagera fler företag i projektet och lyfta fram hur vi bidrar till en hållbar och cirkulär träproduktion. Dessutom hur vi med hjälp av teknik kan få en smartare och mer hållbar design och möbeltillverkning.

Läs mer om Möbelriksdagen