Enligt en intervju som Skogsaktuellt gjort med Johan Freij, branschanalytiker på Danske Bank, kan det kraftiga uppsvinget för träbyggande i Sverige dämpa den väntande konjunkturnedgången efter Coronapandemin.

– Jag tror trots allt att träbyggandet kommer att fortsätta att öka även i en kommande lågkonjunktur. Exempelvis är många institutionella placerare som investerar i fastigheter, och där är det viktigt att vårda och stärka sin miljöprofil. Så kallade gröna obligationer blir allt hetare och placerarna söker nu efter de riktigt gröna projekten, där ligger höga träkonstruktioner i topp med stor CO2 inlagring, säger Johan Freij.

Läs intervjun i sin helhet här.