Den 11 juni håller Tillverka i Trä ett webinarium kring bildbaserad kvalitetskontroll av defekter på träytor med AI. Vi har pratat med Per Gustav Andersson, student på Högskolan Väst, som under seminariet kommer presentera sitt examensarbete inom ämnet.

Per Gustav har arbetat inom telekommunikation med inriktning på mobiltelefon och mobila appar i 35 år, både i Norge, Sverige och USA. Han har en bred teknisk kompetens, ett stort intresse för teknik och efter drygt tio år med eget företag har han den senaste tiden även intresserat sig för drönare och robotteknik.

– Inom ramen för min masterutbildning på Högskolan Väst har jag nu avslutat mitt examensarbete som handlar om AI-baserad bildanalys (deep learning) kopplat till automation inom träindustrin.

Hur kommer det sig att du valt just detta ämne till ditt examensarbete?

– Det var dels på grund av en förfrågan från Södra och deras CLT-produktion, men framförallt för att jag har ett stort intresse för avancerad bildanalys och hur det kan användas i praktiken.

Vad kommer din presentation att handla om?

– Den kommer handla om hur man med en relativt enkel digitalkamera kan detektera olika detaljer i en bild och därmed kan tolka vad bilden visar. Konkret så skall kameran detektera avvikelser som t.ex. sprickor, dåliga kvistar, kådlåpor, eller andra defekter på ytan av CLT-block (Cross Laminated Timber).

Hur ser du att trätillverkningen i Sverige idag kan utvecklas?

– Med de resultat som har kommit fram under min studie så ser jag en stor potential att använda bildanalys för att automatisera delar av CLT-produktionen, men även inom andra områden. Jag tänker också att kombinationen av drönare och bildanalys har flera användningsområden inom denna industri.