Vill du veta mer om möjligheterna med simulerade produktionsflöden? Den 25 juni håller Tillverka i Trä ett webinarium där vi bland annat hör Kristina Eriksson från Högskolan Väst.

̶  Jag läste de första kurserna om produktionsflödessimulering redan 1998 på Högskolan Väst och tekniken har funnits sedan 50-talet. Jag upplever dock att tekniken nu fått ett uppsving, vilket troligen till stor del beror på industrins digitalisering och att man nu ser nya möjligheter i tekniken, säger Kristina Eriksson.

Kristina Eriksson har lång erfarenhet av produktions- och maskinteknik och har bland annat praktiserat på GKN (dåvarande Volvo Aero) och Rolls Royce, arbetat med kvalitetsfrågor på ÅF Systemdesign i Stockholm och doktorerat inom Mechanical Engineering vid University of Bath i England.

Sedan 2006 har hon arbetat på Högskolan Väst, bland annat som studierektor för forskarutbildningen och idag undervisar hon på maskiningenjörsprogrammen, programmet industriell ekonomi och på magisterprogrammet i robotik och automation. Kristina är även projektledare för ProdEx – Expert i Produktionsteknik, ett projekt som tillsammans med industrin utvecklar och ger kurser i produktionsteknik både regionalt och nationellt.

Vad kommer din presentation att handla om?

̶  Jag kommer gå igenom hur utvecklingen sett ut historiskt, men föreläsningens fokus ligger på simuleringens framtida potential som en del i industrins digitalisering. Jag kommer resonera kring för- och nackdelar, användningsområden och värdet av denna typ av simulering.

Vilka utvecklingsmöjligheter finns inom produktionsflödessimulering idag?

̶   Det krävs i dagsläget mer expertkompetens för att arbeta med produktionsflödessimulering än om man jämför med exempelvis LEAN, där det är större fokus på att engagera alla medarbetare på alla nivåer i verksamheten i implementeringen. I framtiden hade det därför varit intressant att utveckla mer tillrättalagda system och andra arbetssätt för att kunna använda produktionsflödessimulering mer genomgående och med kontinuitet i hela verksamheten och även kunna koppla det till LEAN.

Vem är din presentation intressant för?

̶  Presentationen riktar sig till människor som jobbar med eller är intresserade av simuleringsteknik, produktionsledning, produktionsteknik, logistik och processutveckling. Även produktionspersonal kan ha intresse av att få kunskap kring hur produktionen kan förbättras.