Logistik och interaktion mellan människa och dator. Det är två nya kunskapsområden som adderas i Tillverka i trä från och med i höst. Högskolan Västs nya gästprofessorer Thomas Pederson och Björn Lantz kommer tillsammans med två doktorander att utforska hur träindustrin kan dra nytta av de här kompetenserna på nya sätt.

Thomas Pederson är professor i datavetenskap vid institutionen för datavetenskap och medieteknik, vid Malmö universitet. I ett av höstens webbinarium kommer Thomas att berätta om möjligheterna som teknologierna Augmented reality (AR) och Virtual reality (VR) innebär.

Björn Lantz är biträdande professor i ekonomisk analys vid Chalmers tekniska högskola och gästprofessor i logistik vid Högskolan Väst. Logistikforskningen inom Tillverka i trä handlar om att studera och utveckla lämpliga modeller och metoder för produktions- och kapacitetsplanering för tillverkning av träbaserade produkter, samt att kunna möta de utmaningar som den här industrigrenen står inför idag.