Hur kan träindustrin dra nytta av teknikerna Augmented Reality och Virtual Reality? Kan man arbeta effektivare i produktionsmiljöer? Kan det underlätta upplärning av ny personal? Det här är frågor som ska undersökas av Högskolan Västs gästprofessor Thomas Pederson tillsammans med en doktorand. Till att börja med kommer de att titta närmare på tillverkning av takstolar.

– Med AR-baserad teknik kan man exempelvis skapa röntgensyn som gör att man ser kablar som annars är osynliga innanför väggar. Man kan också se digitala ritningar direkt framför ögonen istället för att behöva titta på pappersritningar, säger Thomas Pederson som berättar mer i sitt webbinarium den 22 oktober, kl. 10-11.30.

Se filmen där Thomas Pederson och Lennart Malmsköld, båda från Högskolan Väst, beskriver satsningen på kompetens inom AR och VR i Tillverka i trä-projektet.