För tio år sedan startade Fridh & Hell’s Bygg som en tvåmansfirma i Bengtsfors. Sedan dess har firman vuxit och utmanat branschen inom såväl hållbarhet som digitalisering.

− Det är lätt att vara nöjd med hur det är, men genom att tänka utveckling och innovation fastnar vi inte utan kan hela tiden göra saker bättre. Jag vill utveckla det traditionella byggsättet för att möjliggöra effektivare och mer klimatsmarta lösningar, säger Jonas Fred Hell, vd på företaget.

Det var för fem år sedan i samband med ett studiebesök i Halden som de blev introducerade till KL-trä, ett klimatsmart material som framställs ur förnybar råvara och dessutom har en mycket hög bärighet i förhållande till sin egen vikt. Jonas bestämde sig för att satsa på detta material, och sedan dess har Fridh & Hell bland annat byggt två förskolor och flera energisnåla bostadshus helt i trä.

− Jag såg stor potential i att arbeta med KL-trä, ett material som ger hög kvalité men samtidigt kan bidra till ett mer hållbart byggande. På den tiden var inte intresset för KL-trä så stort men de senaste åren har både intresset och efterfrågan växt något enormt.

 

VR-studio för effektivare arbete

Företaget arbetade också tidigt med digitalisering av byggprocessen, bland annat genom laserscanning av byggnader. Det gör det möjligt att ta beslut mycket tidigare än normalt i byggprocessen. Just nu bygger Fridh & Hell’s Bygg om sitt kontor och kommer bland annat göra rum för en VR-studio.

− Genom att visualisera ett projekt tidigt blir arbetet mer effektivt med mindre fel och med en mer förutsägbar budget. Det ger oss nöjdare kunder eftersom de tidigt i processen vet vad de får. En VR-miljö gör det också möjligt att visualisera förändringar under projekteringsfasen.

 

Samverkan lönar sig

Fridh & Hell’s Bygg har varit en del av Tillverka i Trä sedan start, och Jonas lyfter fram hur nätverket möjliggör utveckling och skapar synergieffekter mellan olika branscher.

− Samarbetet med Högskolan Väst och Innovatum ger oss uppdateringar av framtidsläget och det är ett stort värde att ta del av till exempel bilindustrins metoder och processer för att utveckla vår bransch. Nätverket ger oss också en samlingsplats där vi kan träffa ett tjugotal personer från intressanta företag på en gång, vilket är både effektivt och givande. Vi har haft många bra diskussioner mellan stora prefab-producenter och traditionella byggföretag inom Tillverka i Trä.

Avslutningsvis betonar Jonas vikten av innovation för att som företag klara den omställning som pågår.

− Jag tror att alla företag som ser en längre horisont måste tänka innovation, speciellt i dagens läge där hållbarhet och digitalisering är så centralt.