Efter många år inom den högautomatiserade fordonsindustrin utvecklar Anders Nilsson numera automationslösningar för träindustrin. Han är en av flera forskare på Högskolan Väst som medverkar i projektet Tillverka i trä.

– Målet är att kunna bygga kundanpassade trähus i en automatiserad tillverkningsprocess där robotar och hantverkare samarbetar. Det kan både spara pengar och ge högre kvalitet, säger Anders.

Tillverkningen av unika villor och flerbostadshus i trä kan i framtiden bli billigare när snickare och robotar delar på jobbet. Medan roboten sköter de tunga och repetitiva arbetsmomenten kan snickaren ta hand om de mer avancerade uppgifterna. För att nå dit krävs mer flexibla och konfigurerbara automationslösningar som ersätter manuell programmering i fabriken.

Utmaningen för tillverkare av prefabricerade trähus är att nästan alla hus har olika layouter. Det gör det komplicerat att automatisera tillverkningen på ett lönsamt sätt. Forskarnas mål är att utveckla en mjukvara som läser av CAD-ritningar och överför informationen direkt till ”snickarrobotar”.

– Det skulle göra produktionen mindre personalkrävande och mycket mer flexibel. Att ställa om anläggningen till en ny husritning går då snabbare och ger dessutom högre kvalitet. En robot som fått rätt instruktioner gör ju inga misstag, säger Anders Nilsson, forskningsingenjör på Högskolan Väst.

– En del tillverkare av prefabricerade trähus bygger redan hela väggar i automatiserade produktionsanläggningar. Men för de mer avancerade modulerna, som exempelvis badrum och kök, behövs mer avancerade automationslösningar.

Vägval för träindustrin
Med en konfigurerbar och flexibel produktionsanläggning kan hustillverkare slippa tidskrävande programmering, något som ibland innebär att extern konsulthjälp behöver tas in.

– Vårt mål är att hustillverkarna ska kunna genomföra automatiserad prefabtillverkning med egen personal. Det kräver förstås att företagen investerar i robotar, programvara, fixturer och annan utrustning. Men sannolikt är detta ett vägval som flera aktörer inom träindustrin snart står inför.

Om forskarnas mål uppfylls innebär det stora vinster för träindustrin.
– Lönekostnaderna sjunker, robotarna kan ta över de tunga arbetsmomenten och vid högkonjunktur kan de snabbt sättas in för att öka produktionskapaciteten. Det här är faktorer som kan göra det möjligt att ta hem produktion till Sverige.

Anders och hans kolleger utvecklar den nya mjukvaruplattformen i nära samverkan med några företag som redan har tagit fram liknande mjukvaror.
– Vi har ett givande erfarenhetsutbyte med företagen Wiksfors Technology, Verkstadsbolaget och Wertex.

Demonstrator klar 2022
Forskargruppen ska sedan etablera en nationell testbädd för robotassisterad tillverkning av trähus och inredning. Inom ett år ska en demonstrator byggas i labbet på Produktionstekniskt centrum i Trollhättan.
– Här ska vi visa hur det går till när robotar bygger en vägg med reglar, plywoodskivor, gipsskivor och med uttag för eldosor.

Anders har lång erfarenhet av att ta fram automationslösningar för fordonsindustrin och andra branscher som anställd på Saab Automobile och Binar Elektronik i Trollhättan. Sedan 2009 arbetar han som forskningsingenjör och adjunkt på Högskolan Väst.
– Visst finns det en del gemensamt mellan automationslösningar i olika branscher. Men träindustrin har helt andra utmaningar än till exempel fordonsindustrin. Trä är ett levande material och inom träindustrin producerar man oftast helt unika produkter eller i mycket små serier. Det innebär nya utmaningar för oss forskare.