Den 28 januari hölls det digitala eventet En framtid byggd i trä. Under två timmar tog vi pulsen på träbyggnadsindustrin och den träbaserade inrednings- och möbelindustrin, och visade upp case och praktiska exempel från några av de runt 30 företag som ingår i nätverket inom Tillverka i Trä. Eventet lockade över 120 personer från olika företag och organisationer från hela landet. 

Susanne Rudenstam, VD för Sveriges Träbyggnadskansli och moderator för dagen, började med att blicka utåt och ge en bild av var träsverige står idag.

– Vi har under årens lopp pratat om att vi står inför träbyggandets genombrott. Nu är det ingen överdrift att säga att vi står mitt i det genombrottet – och det går undan. Plötsligt står alla stjärnor rätt. Men det är naturligtvis ingen slump. Långt och målmedvetet arbete ligger bakom detta genombrott – investeringar, teknikutveckling, innovationer samt rätt omvärldsfaktorer och en politik som driver framåt.

Därefter höll Karin Stenlund, affärs- och miljöstrateg på Fyrbodals kommunalförbund, en presentation av Tillverka i Trä, följt av att flera företag och parter inom projektets nätverk presenterade hur de arbetar med olika områden inom Tillverka i Trä. Vi fick bland annat höra om hur Artificiell Intelligens (AI), Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), Design samt CNC-beredning har skapat nytta för företagen och veta mer om hur det kan användas i framtiden för att bidra till en mer hållbar och effektiv trätillverkning.

Överst från vänster: Susanne Rudenstam, Sveriges Träbyggnadskansli, Anders Lindgren, Mötesplats Steneby, Anders Carlsson, Derome och Martin Wänblom, Innovatum Science Park.

Lyfte vikten av samverkan

Slutligen hölls en paneldiskussion kring hur Tillverka i Trä ska arbeta framåt för att stötta företag till att ställa om och nå hållbarhetsmål. I denna diskussion lyftes vikten av samarbete mellan såväl företag och akademin som mellan olika branschorganisationer. Eventet avslutades med en reflektion av dagen från Lars Atterfors, ägare av Atterfors Consulting samt rådgivare i industriellt byggande vid Sveriges Träbyggnadskansli. En röd tråd genom hela eventet var vikten av samverkan för att kunna nå en hållbar framtid byggd i trä.

– Tillverka i Trä är bland det mest spännande som pågår inom den svenska träbyggnadsindustrin, avslutar Susanne. Utvecklingen och användningen av ny teknik är vägen fram för träbyggnadssektorn, och samverkan är sättet för att accelerera utvecklingen och att åstadkomma den uppskalning som samhällsbyggandet nu behöver.