Allt självantänder inte. Bakom varje projekt står timmar av engagemang, och det är kanske inte samma organisation eller person som driver det, som la grunden. Omställningens trender går från idéer till att nu i denna stund praktiseras i form av strategier, projekt och lobbande. Det finns mycket att tacka Karin Stenlund och Fyrbodals kommunalförbund för; framförallt om du brinner för trä.

Karin Stenlund arbetar som affärs- och miljöstrateg hos Fyrbodals kommunalförbund. Ett av hennes områden är skoglig bioekonomi. Det betyder att materialet trä – från markägarens plantering, via sågat virke till färdig produkt, ska ge en schysst ekonomi hela vägen igenom. Hon betonar vikten av miljö och utveckling – där hon ser så mycket mer potential i trä som ett hållbart material. I synnerhet om en stärker upp den potentialen med kunskap och kompetens.

– Jag jobbar åt 14 kommuner [Fyrbodal kommunalförbund] med affärsdriven miljöutveckling, och när vi etablerade det på kommunalförbundet så åkte jag runt och träffade alla kommunledningar och där fann jag med den politiska styrgruppen att skogs och trä-utveckling var ett sånt område där vi förmodligen hade mycket mer att hämta i Fyrbodalsområdet än vad vi hittills hade förvaltat.

Här förtydligar Karin att det inte handlar om att företagsamheten skulle vara dålig, utan tvärtom att den kan bli ännu starkare med hjälp av samarbeten, och då över kommungränser, branscher och i form av spridning av kunskap. Att locka företag att “slå rot”, över gränser, och utöka med hela regionen. För att sedan spridas över till Norge, Värmland och vidare. Ett gränslöst arbetssätt för en osjälvisk sak.

Fem betydelsefulla noder för skog och trä

En stark tonsättare i utvecklingsfrågor kan just forskning och utbildning vara, där det praktiska undersökandet möter teorin. Karin Stenlund nämner fem noder som jobbar med skog och trä i någon form inom Fyrbodals-området; Steneby-miljön, Gröna Klustret, Wargön Innovation, Innovatum Science Park och Högskolan Väst. Genom dem, menar Karin, kommer det att kunna hända mycket för en fortsatt, skogsbaserad utveckling i Fyrbodal.

Karin har jobbat med miljöutveckling och förändringar för att få till stånd en positiv utveckling i många år. Hon betonar att det inte handlar om att hon själv eller Fyrbodals kommunalförbund ensamma kan skapa den förändringen. Den ska skapas tillsammans och med ringar på våra gemensamma vatten alstra samverkan, kunskap och projekt som kan leda arbetet framåt. Däremot har Fyrbodals kommunalförbund möjligheter att arbeta över kommungränserna, förmedla kunskap och kontakter.

– Det har hänt så mycket spännande de senaste åren, säger Karin. Det byggs i trä i fyrbodalskommunerna, företag satsar på bioekonomi, det kommer förfrågningar om företagsetableringar och flera stora utvecklingsprojekt har startat som Tillverka i Trä, Rethinking Wood och Bioeconomy Regions in Scandinavia.

Möten leder vidare till nya möten och är en tillräckligt nyfiken och öppen kan det leda vidare till oändliga möjligheter som förhoppningsvis slår rot. Karin har onekligen varit spindeln i nätet, med spända trådar mellan flera träd.


Text: Funny Livdotter, Mötesplats Steneby