Har ert företag ett problem, tanke till ett koncept, experiment eller en frågeställning inom automation och robot som ni skulle vilja prova eller utveckla vidare? Nu kan du som part i Tillverka i Trä få hjälp att utvecklas ytterligare.


Steg 1 – Proof of Concept

Högskolan Väst går till hösten kursen Design av Automationsystem (5 HP), där vi nu söker projekt eller problem som andraårs mastersstudenter inom robot och automation kan sätta tänderna i.

Resultatet är oftast ett ”proof of concept” som värderar om idén ni har är hållbar, eller vad som behövs för att realisera er idé. Presentationen i slutet av kursen sker i form av en Powerpoint och en simulering av konceptet.

Exempel på områden som tidigare undersökts:

• Klädsortering
• Batterihantering
• Hantering av materialprov
• Montering av fönster
• Märkning av produkter

Har ni något likande projekt eller ett helt annat case där ni skulle vilja ha en ny infallsvinkel inom ramen för robot och automation – hör av dig!

Steg 2 – Examensarbete
Om resultatet skulle genera fler frågor, eller behov av att titta djupare på samma eller en relaterad frågeställning finns möjligheten att vidareutveckla projektet till ett examensarbete på 30 HP (6 månader).

Fördelen med detta är att det ofta är samma studenter som genomför fördjupningen och redan har en viss förståelse för ert företag och dess processer.