Woup är ett designföretag som vill bidra till ökad resurseffektivitet och cirkularitet inom industriellt träbyggande. de avsågade delarna som blir kvar efter en produktion skapar ett biflöde. Här ser Ola och Rasmus potential, möjligheter och en absolut nödvändighet. Det är självklart en utmaning att både betrakta våra mönster, se resurser i det som annars ses som rester och axla det stora miljöansvaret. I kärnan av den utmaningen vill Rasmus Malbert och Ola Andersson verka. Mötesplats Steneby har träffat Ola och Rasmus för en intervju.

Ola Andersson och Rasmus Malbert träffades genom Stenebymiljön (Stenebyskolan och HDK-Valand) där Ola har studerat och Rasmus arbetat som lärare. Båda har gedigen erfarenhet och utbildning för att ta sig an Woup. Ola Andersson är möbelsnickare, designer, maskiningenjör och arbetar på byggföretaget Fridh & Hell. Rasmus Malbert är
möbelsnickare, designer och lärare på HDK-Valand. De är dedikerade sitt material och det genomsyrar deras personligheter, svårt att beskriva det bättre än så. Deras kollektiva medvetenhet ser en möjlighet att arbeta med det som kallas restströmmar – de avsågade delarna som blir kvar efter en produktion. Rasmus och Ola tittar nyfiket på restströmmarna och frågar sig om materialet kan få ett längre och resurssmartare liv.

– Vi vill skapa möjligheter och förutsättningar för vidareförädling till möbler och byggprodukter framför direkt energiutvinning. Lyckas vi med det kan vi göra en insats för ökad resurseffektivitet och därmed också klimatnytta, säger Ola.

Woup är ett ungt företag som arbetar med hållbar design och byggprodukter av restströmmar i trä. Namnet är fyndigt nog konstruerat likt deras affärsplan genom bitar av ett större sammanhang; Wood upcycled. Från det att de får arbetsmaterialet vill de vara transparenta med materialets historia, göra smarta val och ansvara för produktens livspromenad. Liknande resor har gjorts i köttindustrin, bananproduktionen, plast- och bilbranschen där en tittar på produktionen med kritiska ögon och försöker göra förbättringsåtgärder, skapa transparens och hållbarhetsmål. Medan det händer i träindustrin finns nu initiativet och aktiebolaget Woup. De har förmågan att se möjligheter i det som annars slängs.

– Alla tittar på hur denna omställning kan ske men eftersom det innebär att radikalt förändra ett etablerat synsätt kan vi inte se bakåt eller jämföra oss med andra, säger Rasmus.

I dagsläget bygger de upp en tydlig digital närvaro som visar alla steg i deras arbete. Det ska hjälpa kunden, beställaren och uppdragsgivaren att enkelt visualisera och förstå vad Woup kan erbjuda för lösningar. Woups möjlighet att kunna ta till vara på materialet går i hand med att se hela design- och tillverkningsprocessen och ha förmågan att kommunicera med alla inblandade.

De har medvetet lagt sitt företag i Fengersfors, Dalsland av många goda skäl. Där finns träverkstäder och gott om utrymme, men det är framförallt kunskapen och kompetensen som de ser extra positivt på. I och med Steneby som plats med sina två utbildningsaktörer: HDK-Valand och Stenebyskolan, som utbildar människor i trähantverk, design och restaurering, är det ovanligt tätt med människor inom träbranschen i området. Det gör Rasmus glad då det innebär att det går utmärkt att anlita hjälp och arbetskraft som besitter materialkännedom, fingerfärdighet och nördigt berikande kunskap. Kompetensen finns alltså här i Dalsland.

Deras idé om att prenumerera på möbler är också ett tänkvärt sätt att se på ansvarsfördelning. Med en möbelprenumeration skulle den som prenumererar slippa ansvaret kring återbruket av möbeln, och Woup kan fortsatt stå för att materialet används på ett resurseffektivt sätt. En annan idé är att kunna spåra produkten för att veta var den
en gång växte och var den sågades upp.

– Vi vill utnyttja skogens resurser på ett mer ansvarsfullt sätt. För oss handlar det om att skapa cirkulära, smarta och attraktiva miljöer och produkter, säger Rasmus.

– Genom att öka nyttiggörande av trämaterialet minskas samtidigt den ökande konkurrensen om den skogliga råvaran, fortsätter Ola.

Genom att använda sig av restströmmar som gör att de kan leva i symbios med den större industrin (som fågeln på buffelns rygg), har de satt fingret på något som tillsammans blir otroligt starkt. Ola och Rasmus ser potential för Woups flexibilitet och styrka genom att nyttja den starka kompetensen som finns runt om i norra Dalsland. De agerar utifrån en svårighet som de själva ser som en stor möjlighet, och framförallt känner ett ansvar för. De är limmet mellan olika aktörer, för ett smidigare samarbete och ett hållbart framåt.

En produkt med ett väldigt stort hjärta.