Produktionslogistik handlar om att hantera resurser effektivt vid själva produktionen av varor och tjänster. Nu tittar vi i Tillverka i Trä närmare på hur logistiklösningar kan bidra till att utveckla produktionen i träbyggnadsbranschen.

Logistik och Supply Chain Management är i fokus i tillverkningsindustrins teknikomställning till Industri 4.0. Träbyggnadsindustrins utmaningar kan handla om att få till effektiva produktionsflöden, parera stora produktvariationer och modulbaserad produktion kombinerat med kundanpassade lösningar.

I ett nystartat forskningsprojekt inom Tillverka i Trä ska Högskolan Väst tillsammans med företag från träbyggnadsbranschen undersöka hur logistiklösningar kan bidra till att utveckla produktionen. Se filmen där Björn Lantz, professor i logistik och Supply Chain Management, Kristina Eriksson, universitetslektor i logistik, och Lina Gharaibeh, doktorand i produktionsteknik berättar mer om satsningen.

Nu söker vi företag som vill delta i forskningsprojektet. Hör mer på webbinariet den 20 maj!