Vi vill fortsätta bidra till ett ökat hållbart byggande i trä! Därför kommer Tillverka i Trä att leva vidare efter projektets slut genom två separata satsningar: inom industriellt byggande i trä omvandlas nätverket till ett kluster för att stödja långsiktig utveckling och på Steneby etableras en testbäddsmiljö för inredning och design.

Våra projektledare Ingrid Backman (Steneby), Anders Lindgren (Mötesplats Steneby), Jenny Schmitz Jakobsson (Innovatum Science Park), Tommy Christensen (Innovatum Science Park) och Jan Oscarsson (Innovatum Science Park) berättar mer om hur fortsättningen för de olika satsningarna ser ut.

 

Vad händer i Tillverka i Trä nu och framöver?

Anders: I Stenebymiljön kommer vi arbeta vidare med Tillverka i Trä efter projektets slut med fokus på tre områden – test och demomiljö, cirkulär hållbar designprocess med affärsutveckling och uppdragsutbildningar. Just nu arbetar vi för fullt med att få till en organisation kring den testbäddsmiljö vi kommer etablera i Steneby.

Ingrid: I juni, med uppföljning i höst, kommer vi bland annat hålla workshops inom Slow Sustainable Manufacturing för att ringa in vilka behov och frågeställningar som är viktiga att jobba vidare med ur företagens perspektiv. Ett annat spår vi jobbar vidare med är KL-trä, exempelvis genom att undersöka möjligheterna med att använda vår CNC-fräs i arbetet med KL-trä.

Tommy: För det industriella trähusbyggandet kommer Tillverka i Trä omvandlas till ett kluster med medverkande företag, Innovatum Science Park & Högskolan Väst. Klustret kommer fortsätta på den inslagna vägen i Tillverka i Trä med nätverksgrupper och seminarier på samma sätt som tidigare. Från de behov som kommer fram inom klustret kan vi även i framtiden sätta i gång nya utvecklingsprojekt och studentarbeten. Just nu arbetar vi med att arrangera det första av ett återkommande årligt event med fokus på industriellt trähusbyggande som i år kommer att ske den 18:e november.

 

Vad är framtidsvisionen – vad vill Tillverka i Trä uppnå?

Ingrid: Vårt mål är att fördjupa arbetet med cirkulär hållbar omställning – ur ett inredning- och designperspektiv kan vi bidra till detta genom att etablera en utforskande testbäddsmiljö, i vilken vi tillämpar designprocessen som arbetsmodell och ett nätverk där företag har möjlighet att både fysiskt och digitalt nyttja Stenebymiljön för att testa idéer och lösningar. På så sätt ökar innovationskraften, och fler företag kan bli ännu mer delaktiga i en hållbar omställning.

Anders: Vi från Mötesplats Steneby lägger också fokus på lokal utveckling med visionen att skapa framtidstro och arbetstillfällen på landsbygden. Vi tror att det småskaliga, lokala är en viktig del i omställningen och vill skapa en dynamik mellan det storskaliga och småskaliga där båda kan finnas och dra nytta av varandra. Stenebymiljön som plats är mycket inspirerande, välgörande och har unika förutsättningar för att vara en bidragande kraft i en hållbar omställning och cirkulär ekonomi.

Jenny: Apropå att präglas av var vi befinner oss är en viktig del för oss från Innovatum Science Park och Högskolan Väst att utnyttja all kompetens och den långa historia som finns kring industriell teknik inom regionen. Vi ser att mycket av den kunskap och teknik som finns i andra branscher går att använda inom träbyggande för att bygga mer hållbart och samtidigt öka effektivitet och lönsamhet.

Vad är det viktigaste projektet har åstadkommit?

Tommy: Det är jätteroligt att vi fått in så många innovatörer och startups i våra nätverk och att de verkligen varit aktiva i projektet, vilket var något oväntat för oss. Vi ser att de har ett behov av att nå ut med sina idéer vilket vi har lyckats hjälpa dem med, tack vare att vi har samlat ett intressant nätverk där nya företag och mer etablerade aktörer kan få kontakt och dra nytta av varandra.

Anders: Vi har lärt oss att bra saker tar tid – för oss i Stenebymiljön har vår lärandekurva varit som en bandyklubba, där det var svårt i början men vi nu är inne i en väldigt produktiv fas och saker börjar falla på plats. Det senaste året med COVID-19 har fått digitaliseringen att gå fram med stormsteg, vilket vi tror har en väldigt positiv och konkurrenshöjande effekt för företag på landsbygden.

Ingrid: Digitaliseringen har också gjort att vi har kunnat nå personer från hela landet – vilket öppnar upp för ett större nätverk och nya möjligheter med kontakter över hela världen.

Hur förvaltas lärdomar och erfarenheter från Tillverka i Trä i framtiden?

Jan: Vårt mål är att göra den struktur som finns idag permanent, framför allt de samarbetsformer mellan olika företag vi har idag. Vi ser så många företag med bra idéer och en stark vilja att utvecklas och vår roll är att sätta strukturer som ger dem möjlighet att göra det. Utan företagen skulle det inte finnas något Tillverka i Trä!

Jenny: Det vi kommer göra är att arbeta för att skapa ännu mer nytta inom valda områden med företagen i fokus. För att uppnå det kommer de två spåren etableras utifrån behoven vi ser inom industriellt trähusbyggande respektive inredning och design. Vi planerar för att det ska bli två skilda verksamheter – men där det finns styrkor i att agera ihop kommer vi att göra det.