– Under snart tre års tid har Tillverka i Trä byggt relationer och kunskap för nya framsteg för industriell träbyggnation. De erfarenheter och samtal vi haft hittills ihop med företagen lägger grunden för det framtida arbetet, men det är också viktigt att hitta ett tillfälle att gemensamt ta ett steg tillbaka och titta på helhetsbilden, säger projektledare Jenny Schmitz Dahlöf.

Vid ett möte med flera av företagen, på plats i Trollhättan eller via länk, fanns tillfälle att prata om vart vi vill nå. När Tommy Christensen från Innovatum Science Park ställde frågan i en av arbetsgrupperna, lyfte flera av företagen att Tillverka i Trä har öppnat upp för viktiga kontakter som de inte hade fått annars. Ett annat företag säger att nätverksgrupperna har varit centrala genom att skapa fokus och inriktningar. Det har gett nya möjligheter att rigga projekt, hitta möjligheter med andra företag eller testa nya koncept och idéer, även under utmanande pandemitider.

– Det blev tydligt under samtalen att Tillverka i Trä fyller en viktig funktion som mötesplats och katalysator för utveckling, säger Tommy Christensen som driver flera av nätverksgrupperna inom Tillverka i Trä.

Bland det företagen önskar se mer av nämns att man gemensamt vill driva på förändringsprocesser för spridning av nya innovationer, bland annat genom fler pilotprojekt och kontaktskapande aktiviteter som studiebesök. Inte minst fortsätter frågor som rör hållbarhet att vara viktiga.

Projektledare Jenny Schmitz Dahlöf lyfter att det var trevligt att träffa företagen personligen för första gången på länge och att det blev en workshop med värdefulla resultat.
– Vi fick definitivt med oss punkter att arbeta in i konceptet för att fånga upp företagens intressen ännu bättre!