Kursen är en intressant möjlighet för alla i nätverket Tillverka i Trä att fördjupa kunskapen inom KL-trä då man som distansstudent själv till viss del kan planera studier både vad gäller tid och plats. Ett utdrag ur kursplanen visas nedan:

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • förklara tillverkning och mekaniska och fysikaliska egenskaper hos KL-­trä
 • utforma, analysera och dimensionera KL-­trä som bärande konstruktionselement i träbyggnader
 • utforma, analysera och dimensionera mekaniska förband i KL-­träkonstruktioner
 • utforma, analysera och dimensionera KL-­träkonstruktioner
 • beakta forskningsresultat kring KL-­trä

Kursen innehåller:

 • tillverkning och egenskaper hos KL-­trä
 • konstruktionsnormer och riktlinjer som finns framtagna kring KL-­trä
 • modellering av KL-­träelement och träkonstruktioner
 • dimensionering av KL-­träelement som plattor, balkar och skivor i brottgränstillstånd
 • dimensionering av KL-­träelement i bruksgränstillstånd
 • stabilisering av träkonstruktioner med KL-­trä­skivor
 • förbandsteknik och dimensionering av mekaniska förband i KL-­trä
 • branddimensionering av KL-­trä
 • energieffektivt byggande i KL-­trä
 • aktuell forskning kring KL-­trä

Läs mer och ansök på hemsidan

Kurshemsida