Den stora konferensen om trä i Västsverige bjöd på en intressant dag fylld av tal med fokus på industriell träproduktion, möbel- och inredningsindustin samt cirkulär produkt- och affärsutveckling. Tillverka i trä var bland de organisatorer som tillsammans med svenska och norska företag, experter samt inbjudna talare poängterades vikten av samarbete för en hållbar omställning inom träbranschen.

Amanda Borneke,  specialist inom cirkulär ekonomi hos Sweco, pratade om påverkanskampanjer och hur viktigt det är att sätta tydliga mål för att åstadkomma förändring och uppnå resultat. Ett exempel som togs upp var initiativet ”flygskam”, som resulterade i ökad reklam för flyg i stället för minskat flygande. Hade fokuset legat vid exempelvis tåg, menar Borneke, hade det resulterat i ökad reklam för tågresor – vilket indirekt hade påverkat flygbranschen negativt och på så sätt gett kampanjen ett positivt resultat.

Att fokusera på goda exempel, hitta nya och passande innovationer och på så sätt bidra till en hållbar omställning inom träbranschen är något som Stefan Tjust, CEO på Vestre, tillsammans med fler branschprofiler tagit vara på. Tre byggnader som lyftes fram under konferensen var ”The Plus” i Magnor Norge (Vestre), ”Nodi” i Nya Hovås (White arkitekter) och ”Kulturhuset Sara” i Skellefteå (White arkitekter).  Byggnaderna är exempel på att det går att bygga i trä, att det går att göra det kostnadseffektivt och att det går att göra det miljövänligt samt cirkulärt.

Däremot beskriver Jan Oscarsson, innovationsledare Hållbar industri på Innovatum Science Park, att produktivitet är byggbranschens stora utmaning. Oscarsson poängterar vikten av att planera rätt från början.

Det går inte att copy-paste. / Jan Oscarsson.

I stället, menar Oscarsson, handlar det om att ta fram passande lösningar, jobba strukturerat och att ständigt uppdatera och förbättras.

På plats fanns även Kristina Jonäng, ordförande för regionutvecklingsnämnden i Västra götalandsregionen. Jonäng lyfte fram vikten av projekt som Tillverka i trä som möjliggör att nya idéer testas, tas fram och resulterar i konkreta exempel på hur vi kan gå framåt. Jonäng beskrev även att ett samarbete bland alla olika industrier krävs och att även Västra götalandsregionen behöver göra sin del för att uppnå en framtida hållbar träproduktion.

Ska vi göra den här stora strukturomvandlingen på global, nationell, regional och lokal nivå, så måste vi göra det tillsammans. /Kristina Jonäng