Vi kunde bland annat lyssna på ”EU-regelverk som motor för hållbar utveckling”, ”Framtidens design-återanvändning av träbyggnader i en cirkulär ekonomi”, ”Digital hållbarhetsdata för cirkulära flöden” och många fler intressanta programpunkter.

Under torsdagen kunde besökarna även få nöjet att lyssna på en presentation av Tillverka i Trä (TiT). Jan Oscarsson, från Innovatum Science Park höll en givande presentation för drygt trettio deltagare där han beskrev hur nätverket jobbar och presenterade våra medlemsföretag som drar nytta av att vara medlemmar i nätverket. Med sig på scen hade han Filip Palosaari från Woodbe och Lars Hartman från Verkstadsbolaget, två av medlemsföretagen i TiT. De kunde också berätta om deras deltagande i nätverket och vilka fördelar det gett dem.

 

Roligt att få möjligheten att prata om nätverket när så många av branschens olika skrån är representerade. Syftet med oss är ju bland annat att öka effektivt byggande i trä och minska utsläppen av Co2 från byggsektorn vilket vi delar med många av aktörerna som är på plats den här veckan. Vi hoppas komma hem med flera nya kontakter som är intresserade av att bli en del av Tillverka i Trä säger Jan Oscarsson, innovationsledare på Innovatum Science Park.