Till vänster: Jonas Fred Hell, vd på Fridh & Hell's Bygg. Till höger:

Fridh & Hell’s Bygg: ”Utveckling är det som driver oss”

För tio år sedan startade Fridh & Hell’s Bygg som en tvåmansfirma i Bengtsfors. Sedan dess har firman vuxit och utmanat branschen inom såväl hållbarhet som digitalisering.
− Det är lätt att vara nöjd med hur det är, men genom att tänka utveckling och innovation fastnar vi inte utan kan hela tiden göra saker bättre. Jag vill utveckla det traditionella byggsättet för att möjliggöra effektivare och mer klimatsmarta lösningar, säger Jonas Fred Hell, vd på företaget.

Läs mer

Vad kan träindustrin vinna på AR- och VR-teknik?

Hur kan träindustrin dra nytta av teknikerna Augmented Reality och Virtual Reality? Kan man arbeta effektivare i produktionsmiljöer? Kan det underlätta upplärning av ny personal? Det här är frågor som ska undersökas av Högskolan Västs gästprofessor Thomas Pederson tillsammans med en doktorand. Till att börja med kommer de att titta närmare på tillverkning av takstolar.

Läs mer
Thomas Pederson och Björn Lantz

Två gästprofessorer tillför nya kompetenser

Logistik och interaktion mellan människa och dator. Det är två nya kunskapsområden som adderas i Tillverka i trä från och med i höst. Högskolan Västs nya gästprofessorer Thomas Pederson och Björn Lantz kommer tillsammans med två doktorander att utforska hur träindustrin kan dra nytta av de här kompetenserna på nya sätt.

Läs mer

Nya partners i Tillverka i Trä!

Nätverket inom Tillverka i Trä växer och vi kan med glädje presentera sex nya parter!

Våra nya parter är ImproviCon, POJI, WOUP, Plockhugget, Eld & Vatten och Click In Fixture Systems. Nätverket består nu av 21 parter inom olika områden i branschen och bidrar till en bred kompetens  inom nätverket.

Läs mer

Se vår nya CNC-fräs!

Vi har fått tillgång till en 5-axlig CNC-fräs som kan användas till avancerad träbearbetning! Denna maskin är en del i den test- och demomiljö som byggs upp i Steneby och kommer ge oss möjlighet att erbjuda våra medlemmar att testa idéer i denna teknik som annars är mycket svårtillgänglig. Maskinen står idag i en verkstad i Dals Långed i HDK-Valand Stenebys utbildningsmiljö.

Läs mer