Vad gör Stenebymiljön i Tillverka i Trä?

Stiftelsen Stenebyskolan är en av huvudparterna i Tillverka i Trä, med fokus på inredning och design som involverar hela Stenebymiljön. Anders Lindgren, verksamhetsledare på Mötesplats Steneby, förklarar vad som pågår just nu. 

Läs mer

”Vi vill vara verksamma i ett nu och i ett sen”

Woup är ett designföretag som vill bidra till ökad resurseffektivitet och cirkularitet inom industriellt träbyggande. de avsågade delarna som blir kvar efter en produktion skapar ett biflöde. Här ser Ola och Rasmus potential, möjligheter och en absolut nödvändighet. Det är självklart en utmaning att både betrakta våra mönster, se resurser i det som annars ses som rester och axla det stora miljöansvaret. I kärnan av den utmaningen vill Rasmus Malbert och Ola Andersson verka.

Läs mer

Utveckla era automationssystem!

Har ert företag ett problem, tanke till ett koncept, experiment eller en frågeställning inom automation och robot som ni skulle vilja prova eller utveckla vidare? Nu kan du som part i Tillverka i Trä få hjälp att utvecklas ytterligare.

Läs mer

Låt oss tala trä – Fyrbodal har trampat upp stigen

Allt självantänder inte. Bakom varje projekt står timmar av engagemang, och det är kanske inte samma organisation eller person som driver det, som la grunden. Omställningens trender går från idéer till att nu i denna stund praktiseras i form av strategier, projekt och lobbande. Det finns mycket att tacka Karin Stenlund och Fyrbodals kommunalförbund för det; framförallt om du brinner för trä.

Läs mer

Låt oss tala trä – Vi har hela kedjan av trä

Många kanske tror att Bengtsfors kommun ligger i periferin, men Jeanette Lindh Svanqvist kommer med en uppfriskande uppgift om att så inte är fallet – Bengtsfors kommun ligger i centrum. Där kan träbranschen frodas, mitt i skogen, i materialets vagga. 

Läs mer

Låt oss tala trä – Bengtsfors kommun har tagit ställning

Skogen har alltid haft stor betydelse för Bengtsfors kommun. Dalsland består till stor del av skogsbruk, och det är väl föga förvånande att skogen används som attraktion, besöksmål och produkt. I framtiden skulle skogen kunna stå för ett mer hållbart material för till exempel byggnation, och på så vis få ännu större betydelse för Bengtsfors kommun. 

Läs mer