Bygga i trä är bra, men vanans makt starkare

Det finns många fördelar med att bygga större hus i trä – den negativa klimatpåverkan är mindre, fabrikstillverkning underlättas och vistelseklimatet för dem som bygger blir bättre. Trots det har träbyggandet ännu inte slagit igenom med full kraft. En intervjustudie gjord inom Tillverka i Trä visar att det ofta är vanans makt och bristande förståelse längs hela värdekedjan som sätter käppar i hjulet.

Läs mer

“Vi står mitt i träbyggandets genombrott”

Den 28 januari hölls det digitala eventet En framtid byggd i trä. Under två timmar tog projektet Tillverka i Trä pulsen på träbyggnadsindustrin och den träbaserade inrednings- och möbelindustrin, och visade upp case och praktiska exempel från några av de runt 30 företag som ingår i nätverket inom Tillverka i Trä. Eventet lockade över 120 personer från olika företag och organisationer från hela landet. 

Läs mer

”Om vi lyckas kan framtidens hussnickare ha robotar som kolleger”

Efter många år inom den högautomatiserade fordonsindustrin utvecklar Anders Nilsson numera automationslösningar för träindustrin. Han är en av flera forskare på Högskolan Väst som medverkar i projektet Tillverka i trä.
– Målet är att kunna bygga kundanpassade trähus i en automatiserad tillverkningsprocess där robotar och hantverkare samarbetar. Det kan både spara pengar och ge högre kvalitet, säger Anders.

Läs mer
Till vänster: Jonas Fred Hell, vd på Fridh & Hell's Bygg. Till höger:

Fridh & Hell’s Bygg: ”Utveckling är det som driver oss”

För tio år sedan startade Fridh & Hell’s Bygg som en tvåmansfirma i Bengtsfors. Sedan dess har firman vuxit och utmanat branschen inom såväl hållbarhet som digitalisering.
− Det är lätt att vara nöjd med hur det är, men genom att tänka utveckling och innovation fastnar vi inte utan kan hela tiden göra saker bättre. Jag vill utveckla det traditionella byggsättet för att möjliggöra effektivare och mer klimatsmarta lösningar, säger Jonas Fred Hell, vd på företaget.

Läs mer

Vad kan träindustrin vinna på AR- och VR-teknik?

Hur kan träindustrin dra nytta av teknikerna Augmented Reality och Virtual Reality? Kan man arbeta effektivare i produktionsmiljöer? Kan det underlätta upplärning av ny personal? Det här är frågor som ska undersökas av Högskolan Västs gästprofessor Thomas Pederson tillsammans med en doktorand. Till att börja med kommer de att titta närmare på tillverkning av takstolar.

Läs mer
Thomas Pederson och Björn Lantz

Två gästprofessorer tillför nya kompetenser

Logistik och interaktion mellan människa och dator. Det är två nya kunskapsområden som adderas i Tillverka i trä från och med i höst. Högskolan Västs nya gästprofessorer Thomas Pederson och Björn Lantz kommer tillsammans med två doktorander att utforska hur träindustrin kan dra nytta av de här kompetenserna på nya sätt.

Läs mer

Nya partners i Tillverka i Trä!

Nätverket inom Tillverka i Trä växer och vi kan med glädje presentera sex nya parter!

Våra nya parter är ImproviCon, POJI, WOUP, Plockhugget, Eld & Vatten och Click In Fixture Systems. Nätverket består nu av 21 parter inom olika områden i branschen och bidrar till en bred kompetens  inom nätverket.

Läs mer

Se vår nya CNC-fräs!

Vi har fått tillgång till en 5-axlig CNC-fräs som kan användas till avancerad träbearbetning! Denna maskin är en del i den test- och demomiljö som byggs upp i Steneby och kommer ge oss möjlighet att erbjuda våra medlemmar att testa idéer i denna teknik som annars är mycket svårtillgänglig. Maskinen står idag i en verkstad i Dals Långed i HDK-Valand Stenebys utbildningsmiljö.

Läs mer