Event

  • 8okt2020

    En enkel modell för ergonomiutvärdering

    Detta webbinarie ger en inblick i MTO-perspektivet (Människa – Teknik – Organisation), en beskrivning av ett arbetssätt för att arbeta förebyggande samt en genomgång av grundläggande lagstiftning inom området.