Event

 • 10dec2020

  Kompetensglapp och vanans makt försvårar träbyggnation

  Att bygga i trä har både miljömässiga och tekniska fördelar. Som konstruktionsmaterial har trä på senare år börjat ta fart. Men vilka är dagens hinder för högre effektivitet och större volymer? Den nya intervjustudien "Värdekedjans roll i industrialiserat träbyggande", som undersökt byggandet av flerbostadshus och publika lokaler med trästomme, visar på flera utmaningar. Välkommen att ta del av studiens resultat för att höra mer om utmaningarna och hur du kan bli en möjliggörare för ökad träbyggnation!
 • 17dec2020

  Från skiss till färdigt hus

  Hur är det möjligt att med en minimal insats skapa en visuell upplevelse av en unik byggnad? Roger Johansson från Vertex Systems visar hur de har utvecklat tekniska lösningar för att kunna göra projektunika fastigheter konfigurerbara – något som kan skapa helt nya möjligheter för att i ett tidigt skede få fram mycket information med en liten arbetsinsats och på så sätt effektivisera byggprocessen.
 • 31dec2020

  Slow Sustainable Manufacturing

  Är du nyfiken på hur vi kan utveckla cirkulära hållbara produkter för arkitektur, inredning och design? Hur kan vi bromsa ner materialflödet, öka värdet av trä och samtidigt skapa lönsamhet så att utvecklingsprocesser får ta tid?