Teknologin kommer att jämföras med Virtuell Verklighet/Virtual Reality (VR) och andra teknologier i ropet just nu (t.ex. Internet of Things, Artificiell Intelligens, Wearable Computers) som tillsammans utgör den verktygslåda som många framtidsorienterade forskare inom flervetenskapliga disciplinen Människa-Dator Interaktion tittar på och bygger prototyper med.

De mänskliga aspekterna av AR (perception, kognition) som både sätter begränsningarna och pekar på framtida möjligheter kommer också att tas upp. Detta är exempelvis etiskt utmanande visioner om hur framtida AR-glasögon skulle kunna användas på bred front i samhället, påverka vardagsbeslut, och göra det allt svårare att skilja på människa och maskin.

Mot slutet av webbinariet kommer fokus läggas vid mer konkreta idéer på hur AR skulle kunna användas idag i existerande industriella processer där manuellt mänskligt arbete kombineras med olika nivåer av automation, för att effektivisera och för att på bästa sätt utnyttja mänsklig och digital kompetens. AR-teknologi förutspås kunna tillföra mervärde i exempelvis monteringssituationer men även vid exempelvis inlärning och felsökning.

Slutligen kommer det också ges tid för en öppen diskussion med deltagarna.

Webbinariet riktar sig till dig som är verksam inom all typ av tillverkningsindustri där processer idag och inom överskådlig framtid förväntas bestå av en kombination av mänskliga och maskinellt automatiserade operationer.