– att analysera och hantera produktionsförändringar utifrån ett människa-teknik-organisation-perspektiv

Allt arbete medför ett samspel mellan människan, med sina individuella förutsättningar, och de tekniska och organisatoriska förutsättningarna. Vid införande av ny teknik behöver detta beaktas redan i planeringsstadiet.

Detta webbinarie ger en inblick i MTO-perspektivet (Människa – Teknik – Organisation), en beskrivning av ett arbetssätt för att arbeta förebyggande samt en genomgång av grundläggande lagstiftning inom området.

Innehållet bygger bland annat på material som har tagits fram i P2030-projektet ”Lågvolym Högmixproduktion” och MTO-material inom projekt knutet till Chalmers testbädd.

Presentatör: Caroline Jarebrant, RISE

Bisittare: Magnus Widfeldt, RISE

 

Webbinariet riktar sig till ansvariga och medarbetare i företag som arbetar med

  • Produktionsutveckling, automation och robotisering
  • Konsekvenser av förändringar utifrån Människa, Teknik, Organisation
  • Arbetsmiljö

Varmt välkommen!