Vill du veta mer om digitalisering och automation inom träbranschen och andra branscher? Delta i vårt webinarium och få inspiration och uppslag till idéer att använda för att utveckla och automatisera din verksamhet!

Under webinariumet kommer Anders Nilsson från Högskolan Väst ge oss en genomgång av följande:

  • Robot-människa-kollaborering
  • Riskidentifiering, riskanalys och riskreducering enligt Performence Level-standard
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Övergripande genomgång av regelverket kring maskinsäkerhet
  • Regelverkets uppbyggnad och struktur från maskindirektiv via arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) och standarder
  • Vägledning i vad som gäller vid ombyggnation av en maskin. Många är tveksamma till att bygga om en maskin som är CE-märkt, vad gäller? Måste man vända sig till leverantören vid en mindre ombyggnad?

Efter Anders genomgång ges tid till frågor och diskussion.

 

Föreläsningen riktar sig till chefer, produktionstekniker, underhållspersonal, operatörer och skyddsombud som arbetar i en verksamhet som har eller planerar att införa någon form av automatiserad produktion. Automationen behöver inte nödvändigtvis vara uppbyggd kring industrirobotar, den kan exempelvis även bestå av maskiner som CNC-maskiner, kapar, fräsar eller annan maskinell utrustning.