Nätverket

Tillverka i Trä har ett brett nätverk bestående av såväl kunniga aktörer från näringslivet och akademin som forskare inom området. Som företag i nätverket deltar du i utbytet av kunskap och erfarenheter mellan olika branscher, akademier och regioner och kan inleda spännande samarbeten med andra aktörer. Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar och effektiv trätillverkning!

Click-in Fixture Systems arbetar med ett nytt sätt att montera fönster för byggservice och byggindustrin.

Idén föddes för flera år sedan när de jobbade med egendesignade fönster och inte ville ha karmhål för designens skull. Efter många försök fick de fram ett fäste som inte bara gör monteringstiden kortare, utan också gör det möjligt att montera fönstret där det finns fäste i väggen och flytta fästet fritt längs med hela karmen. I dagsläget jobbar de brett mot bland annat montörer, fönstertillverkare och husfabrikörer.

Varför ville ni vara med i nätverket?
”Genom att vara partner i Tillverka i Trä tror vi att vi får möjlighet att visa upp denna produkt i sin rätta miljö. Företag och företagare med lång erfarenhet och goda kunskaper kan vara med att utveckla produkten ännu mer, och vi tror därför att vi tillsammans med andra partners i Tillverka i Trä kommer kunna hitta den ultimata lösningen.”

Kontakt
Tim Börjesson Järnesjö
073-732 46 75
tim@click-in.se 

 

Eld & Vatten brandtryggar byggnader genom att förse marknaden med produkter inom passivt brandskydd. Våra produkter byggs in i byggnader för att förhindra att bränder uppstår eller förvärras samtidigt som de skall synas så lite som möjligt. Exempel på detta är brandsäkra ventiler för fasad, takfot och väggar samt flam- och brandskyddsfärger för trä och stål m.m. Vår ambition är att ha de bästa produkterna inom dessa områden.

Genom åren har vi hjälpt både små och stora företag att brandtrygga sina byggnader, och med gedigen kunskap och erfarenhet inom brandskydd hjälper vi gärna er också!

Varför ville ni vara med i nätverket?
”Vi vill sprida och tillägna oss den bästa kunskapen inom området bygga / tillverka i trä. Vi har idag samarbete med både små & stora aktörer in träbyggnation, samt har levererat lösningar till bl. a CIK Arena, Skellefteå nya kulturhus Sara m.m. Vi ser på nätverkande som mycket givande och vi satsar på att växa tillsammans med er.”

 

Kontakt
Erik Wahlström
erik@eldochvatten.se
www.eldochvatten.se

Plockhugget levererar virke från kalhyggesfritt svenskt skogsbruk vilket ger motståndskraftiga, vackra och mångfaldsrika skogar för oss alla!

I kalhyggesfria skogar behålls hela tiden ett fungerande ekosystem med ett myller av arter och träd i olika ålder och storlek. Markens koldioxid stannar under jord och skogarna blir tåliga mot storm, brand, torka, översvämning och insekts- och svampangrepp. Våra leverantörer plockhugger träd utifrån trädens storlek och mognad. Det ger en vacker, varierad och naturlig skog med bibehållna sociala och ekologiska värden. Kvaliteten på virke från hygggesfria skogar blir över tid högre vilket ger bättre förutsättningar för förädling och tillverkning av långlivade produkter. Plockhugget erbjuder också kurser, föreläsningar, rådgivning, avverkningsplanering och förvaltningstjänster.

 

Varför ville ni vara med i nätverket?
”Vi hoppas på att både få och bidra till nya kunskaper och insikter och mer nätverkande i regionen!”

Kontakt
Eva-Lotta Hultén
eva-lotta@plockhugget.se
https://plockhugget.se/ 

WOUP AB förädlar restströmmar av trä till attraktiva design- och byggprodukter. De har kompetens att arbeta branschöverskridande, direkt mot arkitekter, byggföretag och kommuner för att möta miljömässiga, ekonomiska och sociala krav. Genom en digital plattform, WOUP CHAIN, tillgängliggörs restströmmar från träindustrin för olika aktörer inom trävärdekedjan och skapar förutsättningar för industriell symbios. På detta sätt skapas nya kreativa länkar mellan bygg- och möbelbranschen.

 

Varför ville ni vara med i nätverket?

”För oss är det självklart att vara en del av detta nätverk av aktörer där vi ser att vi både kan bidra till och gynnas av gemensamma kunskapsökande aktiviteter.”

 

Kontakt
Rasmus Malbert
rasmus.malbert@woup.se
https://www.woup.se/

Derome är Sveriges största privatägda skogsindustrin med hela värdekedjan ”från skog till färdighus” genom 5 sågverk, produktion av biobränsle, 50 byggvaruhandlare, 7 takstolsfabriker och 5 husfabriker. Vi har en god spridning i hela Sverige men merparten av verksamheten är belägen längs västkusten.

 

Varför ville ni vara med i nätverket?Varför ville ni vara med i nätverket?
Ett av våra kärnvärden är ”drivkraft”, och i detta ord ingår att ständigt utvecklas och med våra industriella processer i våra hus- och takstolsfabriker siktar vi framåt mot ytterligare automation och robotisering. Genom Tillverka i Trä och detta kluster kommer vi nära den senaste kunskapen och expertisen inom området, samt bygger nätverk med branschkollegor och andra företag med samma ambitioner.

Kontakt
Anders Carlsson
anders.carlsson@derome.se
https://www.derome.se/

POJI erbjuder en teknisk konsulttjänst inom FEM-analys och arbetar med hållfasthetsberäkningar, lastnedräkningar, stomstabilitet, och utveckling av parameteriserade beräkningsmodeller för industriellt byggande.

 

Varför ville ni vara med i nätverket?
”Vi tror starkt på ökat byggande i trä och bidrar från vår kant med utveckling av metoder för att förenkla dimensioneringsprocessen av flerfamiljshus med KLT eller regelstomme. Tillverka i trä ligger i linje med vår utveckling och våra mål.”

Kontakt
Per-Olof Jansson
per-olof.jansson@poji.se
http://poji.se

ImproviCon AB arbetar främst med med produktions- och flödesförbättrande åtgärder samt utbildning, coachning och rådgivning för företag inom bygg- och tillverkande industri.

Varför ville ni vara med i nätverket?
”Tillverka i Trä omfattar många av ImproviCons intresseområden och jag vill samverka med andra företag för att hjälpa det industriella träbyggandets utveckling framåt.”

Kontakt
Erik Söderholm
erik@improvicon.se
http://improvicon.se/

 

Randek utvecklar, tillverkar och säljer högpresterande maskiner och system ämnat för prefabriceradhustillverkning. Produktsortimentet består av: kapsågar, vägg-, golv-, och taklinjer, takstolssystem, vändbord och specialmaskiner. Automationsgraden sträcker sig från helautomatisk till manuell.

Varför ville ni vara med i nätverket?
Randek drivs och strävar efter att vara den självklara valet av prefab partner för både stora och små hus producenter världen över. Vi bygger framtiden tillsammans med, och i samarbete med våra kunder som i stor mån bygger i trä som är det klimatsmarta valet. För oss är denna typ av samverkan väldigt viktiga och vi ser fram emot kunskapsspridning, inspiration och utveckling. Expertis och fördjupad kunskap gör skillnad.

Kontaktperson
Ola Lindh
ola.lindh@randek.com

http://www.randek.com/se/

Verkstadsbolaget är en mekanisk verkstad som utvecklar, tillverkar och installerar utrustning för träindustri anpassat efter varje kunds produkter och möjligheter. Vi bygger även maskiner och utrustning till andra verksamheter som t.ex. fordonsindustri då vi är flexibla och gillar utmaningar.

 

Varför partner i Tillverka i Trä?

Trä är ett spännande material, och det är ett material som kommer att användas i större utsträckning i framtiden.

I nuläget finns flera nya processer med stor utvecklingspotential, att få vara med på den resan är både stimulerande och spännande.

Kontakt
Lars Hartman
lars.hartman@verkstadsbolaget.se
https://verkstadsbolaget.se/

Vill du och ditt företag också vara med och skapa innovativ trätillverkning för framtiden?