Parter och deltagare

Projektets sex huvudparter är Innovatum Science Park , Högskolan Väst, Stiftelsen Steneby, Göteborgs universitet (HDK-Valand), Fyrbodals kommunalförbund och Johanneberg Science Park. Dessutom deltar en mängd företag inom automation, bygg, inredning, design och möbeltillverkning.
  • Innovatum Science Park fungerar som projektledare för Tillverka i Trä
  • Stiftelsen Steneby och Göteborgs universitet ansvarar för aktiviteter och projekt kopplade till att utveckla och tillämpa designmetodik och arbetssätt för testbäddar, och utreder även miljöer och samarbete för designrelaterade testbäddar
  • Fyrbodals kommunalförbund etablerar utvecklingsinsatser inom cirkulär, skogsbaserad bioekonomi utifrån restströmmar och ansvarar för projektets strategiska kommunikation
  • Johanneberg Science Park sköter samverkan med Chalmers och deltar i aktiviteter kring cirkulär ekonomi
  • Högskolan Väst ansvarar för testbäddsmiljöer kring automation och digitalisering

Det finns dessutom ett samarbete med branschorganisationerna TräbyggnadskanslietCBBT (Centrum för byggande och boende i trä) och TMF (Trä- och möbelföretagen).

Deltagande företag

Vill du och ditt företag också vara med och skapa innovativ trätillverkning för framtiden?