Medlemmar

Tillverka i Trä har ett brett nätverk bestående av såväl kunniga aktörer från näringslivet och akademin som forskare inom området. Som medlem i nätverket deltar du i utbytet av kunskap och erfarenheter mellan olika branscher, akademier och regioner och kan inleda spännande samarbeten med andra aktörer. Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar och effektiv trätillverkning!

POJI erbjuder en teknisk konsulttjänst inom FEM-analys och arbetar med hållfasthetsberäkningar, lastnedräkningar, stomstabilitet, och utveckling av parameteriserade beräkningsmodeller för industriellt byggande.

 

Varför medlem i Tillverka i Trä?
Vi tror starkt på ökat byggande i trä och bidrar från vår kant med utveckling av metoder för att förenkla dimensioneringsprocessen av flerfamiljshus med KLT eller regelstomme. Att tillverka i trä ligger i linje med vår utveckling och våra mål.

Kontakt
Per-Olof Jansson
per-olof.jansson@poji.se
http://poji.se

ImproviCon AB arbetar främst med med produktions- och flödesförbättrande åtgärder samt utbildning, coachning och rådgivning för företag inom bygg- och tillverkande industri.

Varför medlem i nätverket?
Tillverka i Trä omfattar många av ImproviCons intresseområden och jag vill samverka med andra företag för att hjälpa det industriella träbyggandets utveckling framåt.

Kontakt
Erik Söderholm
erik@improvicon.se
http://improvicon.se/

 

Vill du och ditt företag också vara med och skapa innovativ trätillverkning för framtiden?