Innovativ, effektiv och hållbar tillverkning av trä för framtiden

Tillverka i Trä är en kraftsamling från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inrednings- och möbelindustrin. Vi arbetar med att utveckla cirkulära processer och affärsmodeller för en bättre resursanvändning. Genom att använda och utveckla kompetens inom automation, robotisering och design skapar vi innovativ, effektiv och hållbar trätillverkning för framtiden.

Nätverk

Du som partner blir del av ett brett nätverk bestående av såväl kunniga aktörer från näringslivet och akademin som forskare inom området. Genom nätverket deltar du i utbytet av kunskap och erfarenheter mellan olika branscher, akademier och regioner och kan inleda spännande samarbeten med andra aktörer. Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar och effektiv trätillverkning!

Se alla våra partners här

 

Utveckling

Tillverka i Trä har en utvecklingsmiljö inom industriell utveckling. Där kan du testa idéer, metoder, tekniker och material för produktutveckling. Vår test- och demomiljö är en stor tillgång för att kunna skapa konkreta lösningar!

Läs mer om vår test- och demomiljö

 

Kunskap

Tillverka i Trä anordnar seminarier, workshops och studiebesök inom tillverkning och design. Du får därmed möjlighet att ta del av den senaste kunskapen och forskningen inom produktionsteknik och design för att kunna utveckla din verksamhet. Som partner är du med och kan påverka innehållet utifrån de behov du upplever.

Se våra aktiviteter här.