Var med och skapa innovativ trätillverkning för framtiden

Vårt erbjudande

Tillverka i trä är en kraftsamling från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin. Genom att använda och utveckla kompetens inom automation, robotisering och design skapas innovativ och effektiv trätillverkning för framtiden.

Medlemmar är aktivt med och påverkar innehållet utifrån de behov som finns inom industrialiserad produktion i trä samt cirkulär affärsutveckling med fokus på restströmmar. Våra test- och demomiljöer är en stor tillgång för att kunna skapa konkreta lösningar!

Som deltagande företag får du tillgång till och möjligheter att påverka genom:

  • Kunskapsbyggande aktiviteter – seminarier, workshops, studiebesök och produktionsanalyser
  • En miljö för utveckling riktad mot flexibel, automatiserad trähustillverkning
  • En miljö för utveckling riktad mot digitala system som svarar mot behoven inom tillverkning i trä gällande design och produktutveckling samt informations- och planeringssystem
  • Ett nätverk för branschkunniga, både från näringslivet och akademin, där erfarenheter och kunskaper kan utbytas
Medlemsavgift
  • 1000 kronor per år för företag med upp till 5 anställda.
  • 10 000 kronor per år för företag med upp till 50 anställda.
  • 30 000 kronor per år för företag med fler än 50 anställda

Finansiering sker till 80 procent av offentliga medel, vilket innebär en reducerad kostnad för deltagande aktörer.