I Tillverka i trä deltar ett flertal företag som är specialiserade inom automation och digitalisering, liksom forskningskompetens inom bland annat flexibel automation från högskola och universitet.

Att få tillgång till denna kompetens är det som gör vårt projekt så unikt. Men det är också en självklarhet, eftersom det i västra Sverige finns hög teknisk kompetens inom traditionell industri som exempelvis fordons- och flygbranschen. Här har lösningar för material som metall och komposit utvecklats sedan lång tid tillbaka.

För trä som material har utvecklingen inte hunnit lika långt, och många arbetsmoment inom trähusindustrin kräver fortfarande till stor del mänsklig handpåläggning. Behovet av en mer effektiv och behovsstyrd industrialiserad produktion är angelägen, liksom bättre arbetsmiljö och effektivare verktyg för planering, beredning och produktionsstyrning.

Här finns de smarta lösningarna

Ny teknik i form av flexibla automationslösningar och uppkopplade digitala realtidssystem är några av de tänkbara lösningarna. Automation anses av träinredningsindustrin ge möjligheter att bättre anpassa produktionen till kundernas efterfrågan och produktion av små serier. Digitaliseringen öppnar för nya samarbeten mellan designer, konstruktör och ingenjör.

Eftersom företagen inom trätillverkning ofta saknar egna avdelningar för forskning och utveckling, och har få etablerade samarbeten med andra utvecklingsverksamheter inom automation och digitalisering, är samverkan med både akademi och andra branscher nödvändig. Det är precis det Tillverka i trä vill bidra med.