En stor del av projektets fokus har legat på att utveckla sammanhang, testbäddar och metoder som svarar mot behoven i träbranschen. Vi har särskilt riktat oss mot tillverkande företag inom trämanufaktur samt deras leverantörer av utrustning, system och tjänster samt designers och formgivare. Målet har varit att skapa forum för samverkan mellan företagen och att utöka möjligheterna för dem att hitta och utveckla nya affärsmöjligheter.

Projektet som sådant avslutas men då vi utvecklat ett etablerat nätverk för industriell träbyggnation kommer nätverket självklart leva vidare och utforska fler hållbara och cirkulära lösningar inom trätillverkning.  Aktiviteterna som fått gå lite på sparlåga på grund av att vi inte haft extern finansiering får nu ny kraft inom det nystartade projektet Smart omställning. Nätverket Tillverka I Trälever vidare inom Smart omställning och kommer fokusera på industriellt byggande i trä. Vi fortsätter med vår populära webbinarie-serie och kommer lansera en ny uppdaterad webbsida på tillverkaitra.se

– Det är fantastiskt roligt att nätverket kan leva vidare och att företagen kan få tillgång till fler möjligheter genom ett nytt projekt. Det finns ett stort driv hos företagen och en vilja både till att samverka och att ha ett utbyte med forskare och testa nya metoder. Det har gjorts på ett framgångsrikt sätt i projektet Tillverka i Trä och som jag känner företagen kommer det fortsätta i nätverket och nu även genom Smart omställning! Säger Jenny Schmitz Dahlöf, projektledare för projektet Tillverka i trä.

Startskottet för nystarten blir att medverka på Nordbygg i april 2024 där vi får möjligheten att berätta om nätverkets syfte och framgångar.

Läs slutrapporten för projektet Tillverka i Trä

Läs mer om projektet Smart omställning